Regulament concurs


Art. 1. Organizator

S.C. MALL VULCAN SERVICE S.R.L., cu sediul social Al. Vaida Voievod, Nr.59, Cluj- Napoca, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J12/1659/2010, având codul unic de înregistrare RO27505463, denumit în continuare “MallVulcan”

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul se derulează în intervalul specificat în cadrul articolului de concurs. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.mallvulcan.ro.
Are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:
– Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
– Este abonat la newsletter-ul site-ului şi şi-a completat toate datele reale şi corecte, inclusiv adresa de e-mail şi telefonul
– Este fan al paginii de Facebook MallVulcan.ro
– Este abonat la newsletter-ul site-ului www.mallvulcan.ro şi fan al paginii de Facebook MallVulcan.ro în momentul desemnării câştigătorilor
– Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câştigătorii competiţiei
– Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Art. 4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.